ฮีตเตอร์ตู้ปลา,aquarium,heater,ฮีตเตอร์ตู้ปลาคือ,ฮีตเตอร์ตู้ปลายี่ห้อไหนดี,ฮีตเตอร์ตู้ปลาวิธีใช้,ฮีตเตอร์ตู้ปลาsobo,ฮีตเตอร์ตู้ปลาสแตนเลส,ฮีตเตอร์ตู้ปลากินไฟไหม,ส่วนประกอบของฮีตเตอร์ตู้ปลา,หลักการทำงานของฮีตเตอร์ตู้ปลา,ฮีตเตอร์ตู้ปลาหมอสี,ฮีตเตอร์ตู้ปลากินไฟไหม

ฮีตเตอร์ตู้ปลา ฮีตเตอร์ตู้ปลาคือ aquarium heater ?  อุปกรณ์ที่ทำความร้อนภายในตู้ปลา มีทั้งแบบแก้วและแบบสแตนเลส,aquarium อาจมีทั้งตัวปรับอุณหภูมิในตัว และแบบแยกตัวปรับอุณหภูมิ,aquarium ฮีตเตอร์ตู้ปลาsobo,ฮีตเตอร์ตู้ปลาหมอสี,ฮีตเตอร์ตู้ปลากินไฟไหม,ฮีตเตอร์ตู้ปลาวิธีใช้,aquarium

ส่วนประกอบของ,ฮีตเตอร์ตู้ปลามีส่วนประกอบต่างๆดังนี้ aquarium heater
1. ฮีตเตอร์ตู้ปลาตัวฮีตเตอร์ทำความร้อน aquarium อาจเป็นสแตนเลสและแบบแก้วให้ความร้อนที่ผิวของท่อฮีตเตอร์,ส่วนใหญ่มีลักษณะแท่งกลมปลายปิดมีทั้ง 50,100,200,300 วัตต์
2. ฮีตเตอร์ตู้ปลามีตัวปรับอุณหภูมิ aquarium มีทั้งแบบติดตั้งในตัวและแบบแยกมีสายต่อออกมา ,มีหน้าที่ปรับและควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตามที่เราต้องการ ,ฮีตเตอร์ตู้ปลา เมื่ออุณหภูมิเกินที่เราตั้งไว้จะตัดฮีตเตอร์ออกจากวงจร และเมื่อเย็นลงจะต่อวงจรใหม่อีกครั้งหนึ่ง
3. ฮีตเตอร์ตู้ปลามีตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ aquarium เป็นตัวที่ทำหน้าจับความร้อนแล้วส่งไปยังตัวตัดอุณหภูมิ,ให้ทำการตัดต่อวงจรไฟฟ้า


ฮีตเตอร์ตู้ปลา
ฮีตเตอร์ตู้ปลา,ฮีตเตอร์ตู้ปลาคือ,ฮีตเตอร์ตู้ปลายี่ห้อไหนดี,ฮีตเตอร์ตู้ปลาสแตนเลส,ฮีตเตอร์ตู้ปลาsobo,ฮีตเตอร์ตู้ปลาหมอสี

ลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไร หลักการทำงานของฮีตเตอร์ตู้ปลา aquarium heater ? ฮีตเตอร์ตู้ปลา เป็นการเปลี่ยน พลังงานไฟฟ้า>พลังงานความร้อน aquarium เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปยัง,aquarium ฮีตเตอร์ตู้ปลาทำความร้อนขดลวดภายในจะร้อนและส่งผ่านไปยังของเหลว ซึ่งมีตัวเซ็นเซอร์วัดความร้อน,aquarium จะจับค่าและส่งผ่านไปยัง ตัวควบคุมทำหน้าที่ตัดความร้อนเมื่อความร้อนเกินที่ตั้งไว้,aquarium ฮีตเตอร์ตู้ปลารอจนกระทั่งเย็นก็จะกลับมาต่อวงจรอีกครั้ง ฮีตเตอร์ตู้ปลามังกร


วิธีคำนวณขนาดวัตต์ฮีตเตอร์ตู้ปลา,aquarium ฮีตเตอร์ตู้ปลากินไฟไหม,ฮีตเตอร์ตู้ปลาวิธีใช้ ?
(ความยาวของตู้*ความกว้างของตู้*ความสูงของระดับน้ำ)*0.016 จะได้ปริมาตรของเหลวในตู้ปลา

ตัวอย่าง จงหาขนาดฮีตเตอร์ตู้ปลา aquarium ตู้ปลาใบนี้ ขนาด 60*24*24(ย*ก*ส)ในตู้โล่ง ระดับน้ำในตู้ปลาจริงๆ 20 นิ้ว เหลือช่วง *** ของน้ำกับคานตู้ปลา 4 นิ้ว เพื่อลดอุบัติเหตุจากการกินอันดุเดือด,รุนแรงของปลาและอื่นๆ

(60*24*20)*0.016 = 28800*0.016 = 460.8
ปริมาตรน้ำในตู้ปลาใบนี้เท่ากับ 460.8 ลิตร
น้ำ 1 ลิตร มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ดังนั้นตู้ปลาใบนี้จะมีปริมาตรของเหลวหนัก 460.8 กิโลกรัม เฉพาะน้ำในตู้ไม่รวมตัวตู้กระจก ฝา ขาใดๆ

คำนวณฮีตเตอร์ตู้ปลา aquarium จากขนาดตู้ปลาที่เห็นใช้กันบ่อยมากที่สุด ยกตัวอย่าง
ยาว(นิ้ว)*กว้าง(นิ้ว)*สูง(นิ้ว) = ปริมาตรน้ำ (ลิตร)  = ขนาดกำลังวัตต์ต้องใช้จริง (ควรลดวัตต์ลงเล็กน้อย ประมาณ โดยประมาณ 20%)

24*12*18 = 64
24*12*20 = 73
30*16*28 = 184
36*16*18 = 129
36*18*20 = 165
36*20*20 = 184
48*20*20 = 245
48*20*24 = 256
48*24*20 = 256
48*24*24 = 368
48*24*30 = 479
48*30*24 = 460
48*30*30 = 599
60*20*20 = 307
60*24*20 = 368
60*20*24 = 384
60*24*24 = 460
60*24*30 = 600
60*30*24 = 576
60*30*30 = 748
72*24*24 = 553
72*24*30 = 720
72*30*24 = 691
72*30*30 = 898

** 1 เมตรเท่ากับ 39.37 นิ้ว ฮีตเตอร์ตู้ปลามังกร

ให้นำจำนวน( ลิตร)ที่ได้จากการคำนวน = ขนาดกำลังวัตต์ที่ต้องใช้จริง (ควรลดวัตต์ลงเล็กน้อย)

การคำนวณฮีตเตอร์สำหรับบ่อเลี้ยงขนาดใหญ่ aquarium ฮีตเตอร์ตู้ปลา,ฮีตเตอร์ตู้ปลายี่ห้อไหนดี 
ฮีตเตอร์ตู้ปลากินไฟไหม ,ทำนำ้ร้อนจาก อุณหภูมิ 20 เป็นประมาณ 25-27 เซลเซียล

ความร้อนฮีตเตอร์ที่เหมาะสม,ฮีตเตอร์ตู้ปลา,ฮีตเตอร์ตู้ปลาสแตนเลส,ฮีตเตอร์ตู้ปลากินไฟไหม,ฮีตเตอร์ตู้ปลาวิธีใช้ aquarium ฮีตเตอร์ตู้ปลามังกร
ขนาด 5.5-9 kw สำหรับนำ้ น้อยกว่า 10,000-40,000 ลิตร
ขนาด 11 kw สำหรับนำ้ 10,000-40,000 ลิตร
ขนาด 15 kw สำหรับนำ้ 30,000-60,000 ลิตร
ขนาด 18-20 kw สำหรับนำ้ 50,000-80,000 ลิตร
ขนาด 24 kw สำหรับนำ้ 70,000-100,000 ลิตร
ขนาด 32 kw สำหรับนำ้ 90,000-120,000 ลิตร
ขนาด 36 kw สำหรับนำ้ 100,000-160,000 ลิตร
ขนาด 50 kw สำหรับนำ้ 140,000-200,000 ลิตร
ขนาด 75 kw สำหรับนำ้ 180,000-300,000 ลิตร
ขนาด 100 kw สำหรับนำ้ 280,000-400,000 ลิตร

ฮีตเตอร์ตู้ปลากินไฟไหม aquarium heater ? ฮีตเตอร์ตู้ปลาเป็นคำถามที่คนเลี้ยงปลาอยากรู้เพื่อช่วยประกอบการวางแผนในการเลี้ยงน้องปลา หรือสัตว์นำ้ที่รักของเรา การกินกระแสหรือพลังงานไฟฟ้าของฮีตเตอร์ตู้ปลานั้นมาจากที่ใด ,คำตอบคือจากฮีตเตอร์ที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมอาจเป็นแก้วหรือสแตนเลส การกินกำลังไฟฟ้ามีการกินเหมือนหลอดไฟฟ้าชนิดหลอดไส้หรือ,สปอร์ตไลน์ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นความร้อนได้ดีกว่าหลอดไฟ พร้อมทั้งฮีตเตอร์ตู้ปลาทั่วๆ อาจมีตัวตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการ "เทอร์โมสตัท" ทำให้ช่วยประหยัดได้มากขึ้นอีก,ฮีตเตอร์ตู้ปลายี่ห้อไหนดี,ฮีตเตอร์ตู้ปลากินไฟไหม,ฮีตเตอร์ตู้ปลากินไฟไหม,ฮีตเตอร์ตู้ปลาวิธีใช้


รายการสินค้า ฮีตเตอร์ตู้ปลา aquarium heater
มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
1. ฮีตเตอร์ตู้ปลา,แบบมีตัวปรับอุณหภูมิ,ฮีตเตอร์ตู้ปลาหมอสี aquarium


ฮีตเตอร์ตู้ปลา
ฮีตเตอร์ตู้ปลา,ฮีตเตอร์ตู้ปลาคือ,ฮีตเตอร์ตู้ปลายี่ห้อไหนดี,ฮีตเตอร์ตู้ปลาสแตนเลส,ฮีตเตอร์ตู้ปลาsobo,ฮีตเตอร์ตู้ปลาหมอสี

คุณสมบัติ,ฮีตเตอร์ตู้ปลา แบบมีตัวปรับอุณหภูมิ,ฮีตเตอร์ตู้ปลาสแตนเลส,aquarium heater

- ฮีตเตอร์ตู้ปลาขนาด 100-600 วัตต์ aquarium
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาสามารถปรับย่านอุณหภูมิ
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาปรับอุณหภูมิ 16-34 องศาเซลเซียล
- ฮีตเตอร์ตู้ปลา0.5 กิโลกรัม
- มีระบบตัดไฟฟ้า Overheat protection
- มีปลั๊กเสียบได้ 2 ช่อง
- มีระบบควบคุมความร้อน แบบอนาลอคคอนโทรล
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาแบบสแตนเลสปลอดสนิม
- ตัวเครื่องเป็นพลาสติกทนความร้อนพิเศษ
- มีโหมดปรับอัตโนมัติการใช้งานได้
- มีไฟโชว์แสดงสถานะการทำงาน
- การทำงานเงียบ ทนทาน

ราคาฮีตเตอร์ตู้ปลา aquarium heater
1.ขนาด 300-600 วัตต์ ราคา 800 บาท

* บริการเก็บเงินปลายทางฮีตเตอร์ตู้ปลา,aquarium
* ฮีตเตอร์ตู้ปลาสินค้ารับประกัน 1 เดือนหากมีปัญหาจากตัวเครื่องทางร้านเปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรี

2. ฮีตเตอร์ตู้ปลาsobo (แบบสแตนเลส),ฮีตเตอร์ตู้ปลาสแตนเลส aquarium


ฮีตเตอร์ตู้ปลา
ฮีตเตอร์ตู้ปลาสแตนเลส,ฮีตเตอร์ตู้ปลาsobo,ฮีตเตอร์ตู้ปลาหมอสี,aquarium

- ฮีตเตอร์ตู้ปลาขนาด 100-500 วัตต์ aquarium
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาสามารถปรับย่านอุณหภูมิในตัว
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาปรับอุณหภูมิ 12-34 องศาเซลเซียล
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาหนัก0.3 กิโลกรัม
- มีระบบตัดไฟฟ้า Overheat protection
- มีระบบควบคุมความร้อน แบบอนาลอคคอนโทรล
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาแบบสแตนเลสปลอดสนิม
- มีระบบแจ้งเตือน ความร้อนสูง หรือตำกว่าที่กำหนด
- การทำงานเงียบ ทนทาน

ราคา ฮีตเตอร์ตู้ปลาsobo aquarium ฮีตเตอร์ตู้ปลามังกร
1.ขนาด 100 วัตต์ ราคา 850 บาท
2.ขนาด 200 วัตต์ ราคา 1300 บาท
3.ขนาด 300 วัตต์ ราคา 1650 บาท
4.ขนาด 500 วัตต์ ราคา 1850 บาท

* บริการเก็บเงินปลายทางฮีตเตอร์ตู้ปลา aquarium
* ฮีตเตอร์ตู้ปลาสินค้ารับประกัน 1 เดือนหากมีปัญหาจากตัวเครื่องทางร้านเปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรี

2. ฮีตเตอร์ตู้ปลา(แบบแก้ว) aquarium

ฮีตเตอร์ตู้ปลา
ฮีตเตอร์ตู้ปลาหมอสี,ฮีตเตอร์ตู้ปลาวิธีใช้,aquarium

- ฮีตเตอร์ตู้ปลาขนาด 50-500 วัตต์ aquarium
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาสามารถปรับย่านอุณหภูมิในตัว
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาปรับอุณหภูมิ 12-34 องศาเซลเซียล
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาหนัก0.3 กิโลกรัม
- มีระบบตัดไฟฟ้า Overheat protection
- มีระบบควบคุมความร้อน แบบอนาลอคคอนโทรล
- ฮีตเตอร์ตู้ปลาแบบแก้ว
- การทำงานเงียบ ทนทาน

ราคาฮีตเตอร์ตู้ปลา แบบหลอดแก้ว aquarium
1.ขนาด 100 วัตต์ ยาว 25 cmราคา 750 บาท
2.ขนาด 200 วัตต์ ยาว 32 cmราคา 800 บาท
3.ขนาด 300 วัตต์ ยาว 38 cmราคา 900 บาท
4.ขนาด 500 วัตต์ ยาว 42 cmราคา 1,000 บาท

* บริการเก็บเงินปลายทางฮีตเตอร์ตู้ปลา aquarium
* ฮีตเตอร์ตู้ปลาสินค้ารับประกัน 1 เดือนหากมีปัญหาจากตัวเครื่องทางร้านเปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรี
สนใจฮีตเตอร์ตู้ปลา,ฮีตเตอร์ตู้ปลาวิธีใช้
เว็บไซต์ : http://www.heaterable.com/
เว็บไซต์ : http://www.heaterable.com/ฮีตเตอร์ตู้ปลา.html
เว็บไซต์ : http://goo.gl/SLO5ke
เฟสบุ๊ค : Facebookฮีตเตอร์ตู้ปลา
ไอดีไลน์ : @vzg9707z
โทรศัพท์ : 0863343495
แฟกซ์ : 020129393
ทั้งนี้ทางเรารับสั่งทำฮีตเตอร์ตามแบบ ทุกชนิด โทรสอบถามฝ่ายขาย 0863343495

ฮีตเตอร์ตู้ปลา

ขั้นตอนการสั่งสินค้า
1.เลือกสินค้าที่ต้องการ ตรวจสอบรายละเอียดที่ต้องการใช้งาน
2.แอดไอดีไลน์ด้านบน  
@vzg9707z หรือคิวอาร์โค๊ดด้านล่าง ชื่อ เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย
3.แคปรูปรายการสินค้าที่ต้องการส่งมาในไลน์
4.คอนเฟริมราคาและรายการสินค้าจากทางร้านอีกครั้งหนึ่ง
5.หลังจากร้านคอนเฟริมแล้ว ให้แจ้งชื่อที่อยู่มือถือ ทางไลน์ให้ชัดเจน
6.ทางร้านจะทำการทดสอบและตรวจสอบสินค้าอีกครั้งเพื่อส่งให้ลูกค้า
7.ถ้าลูกค้าคอนเฟริมพร้อมส่งชื่อที่อยู่มือถือเรียบร้อย ก่อนบ่ายโมงตรง สินค้าจะถึงลูกค้าวันถัดไป
Infoableinter@gmail.com
Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393